Confiï en un expert
CONFIÏ EN EL SEU GESTOR ADMINISTRATIU
EL SUPORT D’UN COL·LEGI PROFESSIONAL

GESTORS ADMINISTRATIUS:
ASSESSORAMENT GLOBAL PER A EMPRESES I PARTICULARS
Pimes, treballadors autònoms, famílies, ciutadans estrangers... tots es
beneficien de l’elevat nivell d’especialització del Gestor Administratiu.
Un únic expert que garanteix als clients un coneixement
complet i personalitzat de les seves necessitats, drets i obligacions.

Els Gestors Administratius, experts en la gestió integral i l’assessorament a
particulars i empreses en els diferents àmbits de l’Administració, compten
amb una formació, complementària a la seva llicenciatura en Dret,
Econòmiques, Polítiques o Empresarials, específica per exercir
la seva professió.


"    TRANSMISSIÓ DE VEHICLES

Documentació necessària per a la transmissió d'un vehicle:

Efectuem la transferència del seu vehicle sabent en el mateix moment si el
vehicle adquirit-venut, té alguna càrrega  que no permeti efectuar el canvi de titularitat,
tal com reserva de domini, embargaments, etc.

Documentació que necessitem:

1. Documentació del vehicle,
2. Impost de circul·lació
3. D.N.I en cas de persona física i còpia del CIF de l'empresa i del D.N.I de l'administrador
    si estracta de persona jurídica.
4. Si la venda l'efectua una persona jurídica-autònom: Factura de venda.

"    MATRICULACIÓ DE VEHICLES

Documentació necessària per a fer la matriculació:

D.N.I. del comprador vigent, Alta de l'Impost Municipal de Tracció de Vehicles, Fitxa Tècnica
(Tríptic amb la última fulla segellada i signada pel concessionari).
En cas de que el comprador sigui una societat, caldrà també:

- C.I.F. de la societat.
- D.N.I. de l'administradors.

"    DUPLICAT PERMÍS DE CIRCULACIÓ

Documentació necessària per la seva tramitació:

- D.N.I. del titular del vehicle, vigent.
- Fitxa Tècnica del vehicle al corrent d'I.T.V.
- Impost Municipal de l'any en curs.
- Sol.licitud de duplicat signada pel titular del vehicle.
  Si el duplicat de Permís de Circulació es sol.licita per canvi de domicili,
  caldrà aportar també, a més de la documentació sol.licitada, un certificat
  d'empadronament del municipi on es vulgui inscriure.

"    INFORMES DE TRÀNSIT

"    RECURSOS DE MULTES

"    TRAMITS I.T.V.

"    TARGETA DE TRANSPORTS